Innmelding

For å melde deg inn i Sentrum bokseklubb, må du følge lenken under og fylle ut skjema.
Velg Sentrum Bokseklubb i første felt, og husk å krysse av for «boksing».

Priser:
[Nye satser for medlemskontingent og treningsavgift publiseres i løpet av september 2023]